Är mjölk bra föda för vuxna?

mjölk

Alla tål ju mjölk som barn. Den bästa föda ett barn kan få är naturligtvis modermjölken.

Men anledningen till att stora delar världens befolkning inte tål mjölk när de blir några år äldre beror kanske inte på att mjölken helt plötsligt är en olämplig föda. Snarare har evolutionen främjat den arvsmassa som inte tål mjölk för att de äldre barnen inte skall konkurrera om modersmjölken på sina yngre syskons bekostnad!

Senare i evolutionen, tex när karga Norden befolkades, blev det åter igen en fördel att tåla mjölk i vuxen ålder. Men den här gången för att kunna dricka mjölken från tamboskap.

Gener kan existera dolt i arvsmassan och slås av och på, varför denna återanpassning skulle kunna vara mycket snabb.

Min slutsats är: tål du mjölk - drick och njut. Annars låter du bli. Oavsett ålder.


RSS 2.0