Göteborgs smörmagasin. Färskt smör. Friska ägg. Statstelefon.

Göteborgs smörmagasin
Tja, bilden talar för sig själv.
Här slipper du E-nummer och annat skräp förhoppningsvis.
Tyvärr verkar det inte finnas någon verksamhet aktiv.
Även statstelefon låter tryggt bland alla buggar i IT-världen.....


En hypotes om "The Slim Gene"

Maxprestation
1962 presenterade James Neel hypotesen om "the trifty gene", dvs en nedärvd egenskap hos människan som gör att de som är bäst på att lagra fett är de som har störst överlevnadmöjligheter i tider av svält. Och detta är varför vi så lätt får övervikt i dagens samhälle med ett överflöd av mat.
Hur logiskt detta än låter, kan kan man samtidigt tänka sig att det lika gärna existerar "the slim gene". För det enda hotet mot människans fortlevnad är ju inte svält, utan t.ex. faror som rovdjur. Och för att undkomma ett rovdjur är det ju knappast fördelaktigt att vara överviktigt, däremot snabb, d.v.s. lätt och stark!
Dessutom är jakt av avgörande betydelse för människans utveckling och även i denna situation måste det vara fördelaktigt att vara snabb och muskulös. Och män som kommer hem med byte kan mycket väl ha uppskattats mer av kvinnorna, vilket kan starkt ha påverkat det naturliga urvalet.
Intervallträning, d.v.s. konditionsträning med perioder av hög puls respektive lägre puls, har visat sig ge högre fettförbränning än den kaloriförbrukning det motsvarar (och brukar kommenteras med miss förvåning?). Men detta anser jag mycket väl kunna vara en anpassning till dessa omvärldsfaktorer. Det vill säga, om du tvingas till maxprestationer, som då du jagar eller jagas, så stimulerar detta kroppen till snabbhet. Med andra ord; mindre fett och mer muskler.
Och äter du en jägarkost, som ju nästan uteslutande består protein och fett, stimuleras kroppen än mer att var bra på att vara lätt och stark.
Dessutom har styrketräning visat sig var mycket bra för inte bara muskelbyggnad, utan även för viktnedgång (mindre kroppsfett). Något som mycket väl kunnat vara en evolutionär fördel för att förbättra människans odds i hårda jaktkamper.

RSS 2.0